İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikası

HATPEK Grubu 'Sıfır Kaza Felsefesi' ni benimsemektedir, tüm çalışanların hayatı ve sağlığı HATPEK Grubu için değerlidir.

HATPEK Grubu çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yüksek önem vermektedir. Sıfır kaza felsefesinden yola çıkarak HATPEK Grubu, tüm faaliyet alanlarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yönelik programların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için çaba göstermektedir. HATPEK Grubu, iş sağlığı ve güvenliğini sürdürebilir kılmak ve tüm iş süreçleriyle, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek konusunda kararlı adımlar atmaktadır.

HATPEK Beton yönetiminin bütün süreçlerinde çevre duyarlılığı, çalışanların sağlık ve güvenliği temel önceliği oluşturuyor. Bu yöndeki hedefler; “çevre ve insan sağlığı adına gerekli tedbirleri alarak çevre ve sağlık/güvenlik sisteminde sürekli gelişim sağlamak” olarak şekilleniyor.

Bu hedeflere ulaşmak için HATPEK Beton aşağıd​aki gereklilikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor:

  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almak,
  • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,
  • Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,
  • Müşterimiz ve tedarikçilerimiz dahil tüm personelimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli görüldüğünde ilgili eğitimin verilmesini sağlamak,
  • Çevre ve İş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
  • Politikamızı sürekli ilgili taraflar için ulaşılabilir kılmak.

HATPEK Beton’un tüm personeli insan ve çevre sağlığının korunmasından sorumludur.
Şantiyeler, tesisler ve şirket merkezinde yöneticiler, bu politikayı tüm çalışanlara benimsetmek ve uygulatmakla yükümlüdürler.