Sürdürülebilirlik

HATPEK BETON Sürdürülebilirlik Politikası

“Yapı sektörünün tercih edilen markası olma” vizyonu ile çalışan ve “Güven duyulan yapıların temelinde olma” misyonuna sahip olan şirketimiz, Sürdürülebilir kentlerin temeli olan yapıların harcını oluşturduğunun farkında, tüm çalışanları ile birlikte Dünyamızın sürdürülebilirliği için gelecek nesillere karşı sorumlu olduğunun bilincindedir.
Amacımız, dünyamızın sınırlı olan doğal kaynaklarını faaliyetlerimiz esnasında en etkin şekilde kullanarak yeni nesillerin yaşam hakkını koruyup, sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda ülkemiz için katma değer yaratan sektöründe öncü şirket olmaktır.

Sürdürülebilirlik Faaliyetlerimiz

Şirket olarak kurumsal vatandaş olmanın sosyal sorumluluğunu hissediyoruz. Sadece finansal anlamda başarılı olmanın, geleceğin rekabetçi koşullarında yeterli olamayacağına inanıyoruz. Yaşadığımız toplumun bir parçası olduğumuzu ve bu topluma karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz.
HATPEK Beton olarak, çevresel, ekonomik ve sosyal faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik için bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Stratejik planlarımızı, kalite, İSG, çevre yönetim sistemleri politikalarımızı belirlerken sürdürülebilirlik konularını dikkate alıyoruz.

Ekonomik Faaliyetlerimiz

Hazır Beton üretiminde, Artvin’in lideri olan HATPEK Beton bugün bölgemizdeki en büyük hazır beton üreticisidir. Artvin ili Arhavi ve Hopa ilçelerinde kurulu 2 hazır beton tesisimiz ile bölgemizde en fazla tesisi olan hazır beton üreticisi konumundayız. Ayrıca agrega tesisimiz ile betonun başlıca hammaddesi olan agregayı kendimiz üreterek kalitesini kontrol altında tutmaktayız.
100’e yakın çalışana ise doğrudan sağladığımız iş istihdamı ile yerel ekonomiye, Artvin’in ilinin en çok kurumlar vergisi ödeyen şirketleri arasında ilk 5 kuruluş içerisinde yer alarak ödediğimiz vergiler ile de kamu finansmanına katkıda bulunmaktayız.
HATPEK Beton olarak, müşterilerimizin memnun kalacağı ve güvenli ürünleri geliştirmeye devam ediyor, genişleyen tesis ağımızla Artvin ekonomisine önemli katkılarda bulunuyoruz.

Çevresel Faaliyetlerimiz

Sürdürülebilir kentlerin temeli olan yapıların harcını oluşturduğumuzun farkındayız. Bu bilinçle, üretim süreçlerimizin her aşamasında çevresel etkilerimizi izlemeye ve azaltmaya çalışıyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Belgesini tüm tesislerimizin o şartlara uygun halde olmasından dolayı hak kazanmış olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Çevreye karşı olan sorumluluğumuzun göstergelerinden biri olan bu belgeler şirketimizin bu konudaki kararlı duruşunu göstermektedir.
Betonun ana hammaddesi olan agregayı %100 doğadan karşılayan bir şirket olarak beton üretimi sonrası geri kazanım ünitelerimizde topladığımız agregayı beton üretim sürecine tekrar dahil ediyoruz.
Dünyamızın azalan su kaynaklarını korumak için, su tüketiminin azaltılması amacıyla tüm hazır beton tesislerimizde beton üretimi esnasında geri kazanım suyu kullanıyor, tesislerimizde yağmur sularını toplayarak saha sulamasında kullanıyoruz.
Hazır beton ve agrega tesislerimizde faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıklarımızı, tehlikeli/tehlikesiz olarak ayırıyor, geri dönüşüm tesislerinde veya lisanslı bertaraf firmalarına göndererek güvenli bertarafını sağlıyoruz.
Tüm Hazır Beton tesislerimizin, toz emisyon ölçümlerini yasal şartlara uygun olarak konusunda uzman laboratuvarlara periyodik olarak yaptırıyoruz.
Hazır beton ve agrega tesislerimizde, atık depolama üniteleri belirlemiş olup, atık yönetimi planlarını hazırlıyor, iki yılda bir güncelliyoruz.
Çevre ile ilgili yasal şartları zorunlu olarak yerine getirmenin ötesinde çevre yönetim sistemi anlayışını benimsiyor, çalışanlarımızın çevre bilincini artırmak için eğitimler düzenliyoruz.

Müşteriler

Müşterilerimizin güvenini ve bağlılığını sağlamak için tüm iş süreçlerimizde müşteri odaklı çalışmayı benimsiyoruz. Kalite politikamızın önemli bir parçası olan müşteri memnuniyeti kapsamında belirlediğimiz “Müşteri İlkelerimizi” uyguluyoruz
İnternet sitemiz ve broşürlerimiz ile müşterilerimizi ürünlerimiz hakkında bilgilendiriyoruz.
Müşteri memnuniyetini sağlama ve daha sağlıklı kontrol yapabilmek amacıyla taze betondan numune alınması için her türlü deney ekipmanının bulunduğu araçlarımızda eğitimli kalifiye personellerimiz ile müşterilerimizin talepleri doğrultusunda şantiyelerinden numune alıyoruz.

Çalışanlar

Önceliğimiz, çalışanlarımızın iş güvenliğidir. Bu nedenle İş sağlığı ve güvenliği politikamız çalışma sistemimizin ayrılmaz bir parçasıdır. İSG’yi şirket kültürü haline getirmek için “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini” periyodik olarak tüm çalışanlarımıza veriyoruz.
Çalışanlarımızın, sağlık durumunu değerlendirmek, risk faktörü ve hastalık taraması yapmak amacıyla periyodik tıbbi sağlık taramaları yapıyoruz.

Sivil Toplum Kuruluşları, Akademik Kuruluşlar

Aşağıdaki sivil toplum örgütleri, kuruluşlar, odalar, akademik birimler ile sürdürülebilirlik kapsamında iş birliği yürütüyoruz.

Kuruluşİş Birliği Konusu
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Maden Bölümü
Eğitim, Teknik, İSG ve Çevre, Açık Ocak
İşletmeciliği, Kaya Mekaniği gibi mesleki bilgi paylaşımı
Türk Standartları Enstitüsü,
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sertifikasyon
Karadeniz Teknik ÜniversitesiAr-Ge projeleri
ÇSGB, Çevre DanışmanlıkÇevresel faaliyetler
ÇSGB, İSG Danışmanlıkİş Sağlığı ve Güvenliği
ÜniversitelerAr-Ge projeleri

Hizmet verdiğimiz bölgelerdeki üniversitelerin, İnşaat ve Maden Mühendisliği bölümleri ile işbirliği içerisinde, Şirketimiz Arhavi tesisinde kurulu Kalite Kontrol ve Ar-Ge Laboratuvarında beton üretimi ve kalite kontrol süreçleri hakkında uygulamalı deneyler ile üniversite stajyer öğrencilerine eğitimler düzenliyoruz.